Katrinebergs pil & korg                               

      Hur odlar man pil?

Vill Du odla pil hemma är det lättast att sätta sticklingar. Välj en solig plats utan konkurrens av stora träd och buskar.


Beräkna ytstorlek och antal sticklingar. Det ska vara ca 25-30 cm mellan sticklingarna och ca 50 cm mellan raderna.


Gör en ritning med de planerade raderna, sorter och antal sticklingar. Välj vilka pilsorter du vill ha och beställ sticklingar


under senhösten.

På hösten förbereds jorden genom plöjning eller grävning om du bara ska ha en mindre odling.


På våren, när tjälen gått ur marken  och det börjar bli någorlunda torrt harvar, fräser eller krattar man ytan och


täcker den med plast för att hindra ogräs mellan raderna.


Plasten håller också fukten. Till större ytor köper man plast, sk plansilofolie på rulle på nätet ( 0,15 mm tjock).


Till mindre ytor går det bra med sopsäckar av tjockare kvalitet.


Förankra plasten ordentligt så den inte kan lyfta eller blåsa bort.


Jordkokor utmed sidorna och stenar ( fanns säkert i jorden ) ovanpå plasten.


Sätt två pinnar med snöre mellan, i början och slutet av raden, så raderna blir raka.


Sätt också pinnar med namn på pilen så inte sorterna blandas ihop och man inte vet vad man har.


Gör hål genom plasten ( jag använder ett långt armeringsjärn och gör först alla hålen i raden ) och


stick ner sticklingarna så bara ca 5 cm sticker upp. Se till att knopparna pekar uppåt på sticklingen!!

Efter några veckor börjar sticklingarna gro och får 3-4 skott första året.


( ca 6-9 skott år 2, ca 25-27 skott år 3, sen kan du skörda i 25- 30 år).


Kommer det upp ogräs i hålen så rensa bort det allteftersom.


Om det finns rådjur i närheten så sätt upp fågelskrämmor och rå´odör eller annat medel och håll koll så inte skotten blir uppätna.

Varje år ska pilen skördas, december-mars, när pilen inte har några blad.

Den tunnare pilen, som torkas till korgflätning skördas först och den som används färsk till trädgårdsflätning så sent som möjligt på våren. Behöver du grövre pil kan du låta en del stå två-tre år.

Bilden ovan är tagen i oktober, första året.

 


Bilden till höger är tagen andra odlingsåret.

                                         Katrinebergs pil & korg        Ilona Söderberg      +46 (0)70 678 01 10       ilona@pil-korg.se